O autorze

Tomasz J. Hoffmann, magister inżynier chemii, MBA, dotorant w zakresie innowacyjności, pełni w PNO CEE funkcję Partnera Zarządzającego. Dysponuje 25-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowiskach kierowniczych oraz zarządczych.

W związku z tym, iż od 2001 roku jego kariera związana jest z wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa na styku z administracją państwową i JST, także o charakterze międzynarodowym, może doskonale rozumieć potrzeby różnych organizacji.

Tomasz J. Hoffmann od 2001 roku zajmuje się konsultingiem, a od 2005 jest osobą obsługującą klientów w zakresie doradztwa dotyczącego dotacji unijnych we wszystkich Programach Operacyjnych oraz Programach Brukselskich. Osobiście pełnił funkcję kierownika sześciu projektów o charakterze ogólnopolskim i regionalnym – były to zarówno projekty inwestycyjne jak i dotyczące tworzenia i komercjalizacji innowacji. Ponadto odpowiadał za zarządzanie, audyty oraz kontrole instytucji wdrażających wielu projektów o dużej skali.

Od 2012 zajmuje się naukowo innowacyjnością w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz w zakresie stymulowania innowacji przez podmioty publiczne na rzecz pobudzenia gospodarki.

Doświadczenia te, idące w parze z jego wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi oraz umiejętnościami analitycznymi czynią go bardzo doświadczonym doradcą w obsłudze projektów funkcjonujących na styku jednostek publicznych i przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *