European Social Fund – what will it bring until 2020? What Polish companies can gain?

The European Social Fund (ESF) is predominantly associated by companies with the training grants. In addition, micro entities may also have regarded ESF as a source for soft-loans and non-refundable cash injections, with the aim to support the launch of the business during the generally difficult start-up period. Given the turn of the EU’s programming […]

EFS – co dalej? Na co firmy mogą liczyć w ramach EFS w okresie 2014-20

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) dla firm przede wszystkim kojarzy się z dofinansowaniem szkoleń. Mniejsze podmioty, mikroprzedsiębiorstwa, zakładane w ostatnich kilku latach dodatkowo mogły liczyć na bezzwrotne i zwrotne zastrzyki gotówki z tego funduszu. Celem ich miało być umożliwienie uruchomienia działalności i rozwinięcie skrzydeł w pierwszym, bardzo trudnym okresie funkcjonowania na rynku. Biorąc pod uwagę fakt […]