Innowacyjność

Dlaczego tak trudno być innowacyjną firmą?

Potrzeba innowacji dla efektywnego konkurowania wydaje się być niepodważalna. Współczesne czasy charakteryzują się degresją znaczenia dotychczasowych czynników przewagi konkurencyjnej. Dostęp do środków produkcji, kapitału czy taniej siły roboczej to aktualnie za mało. Dlatego trudno jest spotkać menedżera, który zaprzeczałby innowacjom jako czynnikowi rozwoju firmy. Niektórzy mówią o innowacjach z entuzjazmem, liczniejsza grupa patrzy na nie […]

Twoje innowacje dzięki sieci urosną jak na drożdżach

Cyfrowe platformy ekosystemów innowacji Efektywni innowatorzy dostrzegli, że w erze oplatającej nas cyfrowej sieci platformy internetowe pozwalają na łatwą budowę własnych ekosystemów. Aktywizowanie do  współpracy w czasie i przestrzeni poprzez platformy pozwala uzyskać dostęp do ekosystemów technologii, talentów i informacji. Wokół nas dużo jest przykładów takich platform. App Store to oczywiście miejsce gdzie użytkownicy urządzeń […]

Przegródki portfela innowacji

Dla każdego, kto chce odnosić sukcesy w zakresie innowacji jest oczywistym konieczność wyodrębnienia na ten cel odpowiednich zasobów. Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że dla efektów należy innowatorom stworzyć warunki autonomii w ramach wyznaczonych strategią innowacyjności kierunków działania. Liderzy tworzą kulturę organizacyjną sprzyjająca zaufaniu i postawom proinnowacyjnym. Przywódcy organizacji skutecznych w zakresie innowacyjności działają w oparciu o […]

Efektywna innowacyjność opiera się na anty-intuicyjnych umiejętnościach

Jednym z pierwszych udokumentowanych centrów innowacyjności jest bez wątpienia utworzona w 1876 roku w Menlo Park w stanie New Jersey Fabryka Wynalazków. Twórcą tego miejsca był Czarodziej Menlo Park, powszechniej znany jako Tomasz Edison. W swoim laboratorium nie tylko eksperymentował podążając za własną pomysłowością, ale także realizował zlecenia „wynalazków na zamówienie”, tzn. rozwiązywania konkretnych problemów technicznych, z którymi […]