Dotacje na inwestycje także dla dużych firm

Krajobraz dotacyjny w ostatnich latach uległ znaczącym zmianom. Instytucje dysponujące grantami przede wszystkim udzielają przedsiębiorstwom wsparcia na działalność badawczo – rozwojową. Jednak cały czas potrzebą wiodącą firm jest wsparcie planowanych inwestycji w rozwój zaplecza produkcyjnego. Okazuje się, że nawet duże firmy mają możliwość pozyskania dotacji na inwestycje.

Kluczem do pozyskania dotacji jest szczegółowe zrozumienie celów inwestycyjnych przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości oferowanych przez aktualne programy operacyjne. Nowe urządzenie to przecież często nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych. Nowoczesne maszyny mogą wpływać dodatkowo na zwiększenie efektywności energetycznej firmy. Zakup takich urządzeń może być przyczynkiem do zwiększenia potencjału eksportowego. Nowa maszyna może wiązać się z innowacją procesową realizowanej przez inwestora technologii. Możliwości zaklasyfikowania planowanych wydatków może być o wiele więcej. A nieszablonowe spojrzenie na swoje plany może być podstawą do pozyskania zewnętrznego wsparcia.

Wbrew utartym i powtarzanym opiniom, także duże przedsiębiorstwa mogą realizować swoje plany inwestycyjne z pomocą grantów. Oczywiście firmy, aby skorzystać z dotacji i skutecznie rozliczyć projekt, muszą kompleksowo przeanalizować swoją działalność pod kątem wymogów programowych. Należy wziąć pod uwagę nie tylko wytyczne konkursowe dotyczące danego naboru projektów, ale także cele stawiane w związku z realizacją programu operacyjnego. Takie całościowe podejście może wyświetlić inne spojrzenie na plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, co pozwoli skutecznie pozyskać dotację.

Jesień obfituje w nabory projektów. Dotyczy to agencji centralnych oferujących dotacje podmiotom z całego kraju. Należy pamiętać, że niektóre działania wykluczają projekty realizowane na Mazowszu. Jednak co ważne i zapominane, firma z Mazowsza realizująca swoje plany poza jego terytorium może być już beneficjentem funduszy unijnych.

Mazowsze

Firmy, które chcą inwestować na Mazowszu mogą skorzystać natomiast z działania 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Do podziału między przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzać na rynek nowe lub ulepszone produkty i usługi, będzie 65 mln zł. To nie jest duży budżet, ale konkurs wart jest uwagi. Jest jednym z niewielu źródeł dla przedsięwzięć dla tego regionu. Przedsiębiorstwa z Mazowsza mają ograniczony dostęp do dotacji z powodu statystycznie wysokiego rozwoju tego regionu.

Wielkopolska

Firmy planujące inwestycje w Wielkopolsce mogą skorzystać z poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego (Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu). W wypadku tego działania do rozdysponowania jest 90 mln złotych, a nabór trwa do 28 września. Projekty mogą ubiegać się o dotacje w zakresie sfinansowania innowacji procesowych i produktowych, ale również organizacyjnych i marketingowych. Dotacja może współfinansować wdrożenie strategii przedsiębiorstwa. Premiowane będą firmy z branży ekoinnowacyjnej. Szczególnie oczekiwane są projekty związane z odzyskiem odpadów, oczyszczaniem zużytej wody i ścieków, a także z filtracją i kontrolą emisji.

Łódzkie

Przedsiębiorstwa działające w regionie łódzkim mogą ubiegać się o grant do 3,5 mln złotych na wdrożenie nowatorskich produktów lub procesów, w tym ekoinnowacji. W puli konkursu w ramach działania 2.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego jest ponad 65 mln zł. Aplikacje można składać do 21 września.

Lubelskie

Od października firmy działające w lubelskim będą mogli wystąpić o dotacje z działania 3.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (Wzrost konkurencyjności MŚP). Do podziału będzie ponad 111 mln złotych. Biorąc pod uwagę, że na jeden projekt wsparcie nie przekroczy 2 mln złotych, to na dotację ma większa liczba przedsiębiorstw. Dotacja może objąć wydatki na infrastrukturę produkcyjną i usługową, rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

Podlaskie

Do końca 24 września z wnioskiem o dotację na planowane inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny mogą wystąpić firmy planujące swój rozwój na Podlasiu. Budżet działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 50 mln zł. O dotację można wystąpić już planując inwestycje na poziomie 100 tyś złotych. Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 12 mln złotych.

Powyższe konkursy wymagają szybkiego działania. Należy jednak pamiętać, aby w pierwszym kroku dokonać wnikliwej analizy. W jej wyniku może okazać się, że mniej oczywiste źródło dotacji przysporzy większego wsparcia lub zaoferuje korzystniejsze warunki realizacji przedsięwzięcia. Niektóre programy pozwalają pozyskać nawet 80% dotacji. Firmy mogą w projekcie inwestycyjnym także finansować koszty pracowników. Wartość dotacji można podnieść korzystając z 25-cio procentowego ryczałtu kosztów ogólnych. Niezależnie czy firma jest duża czy MŚP nadal ma dostęp do dotacji na planowane inwestycje.

Wykorzystaj zespół Instytutu Innowacyjności Polska do optymalnego finansowania planowanych inwestycji lepiej niż robi to Twoja konkurencja. Nasz zespół to świetni, doświadczeni specjaliści, to portfolio setek projektów inwestycyjnych oraz badawczo–rozwojowych skutecznie pozyskanych i rozliczonych. Fakty świadczą o naszej przewadze w efektywnym i bezpiecznym korzystaniu z dofinansowania. Nie tylko wskażemy alternatywne instrumenty wsparcia planowanych inwestycji, ale pokierujemy projektem tak, aby znalazł się na liście rankingowej.  Zapraszamy do kontaktu: tomasz.hoffmann@ininpolska.pl lub tel 667 637 068

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *