Nareszcie ruszają dotacje 2014-20! Na początek 100% dotacji na e-usługi publiczne.

pobrane (1)

Witam Wszystkich w Nowym Roku! Nie dość, że w nowym to do tego dobrze zaczynającym się.  😆

Plotki, które do nas docierały o przygotowaniach do uruchomienia naborów projektów do dotacji strukturalnych zaczynają okazywać się mieć zaczepienie w rzeczywistości. Kilkukrotnie słyszałem (i od niektórych z Was i w instytucjach związanych z dotacjami), że niezależnie od przedłużającego się postępu negocjacji z KE, jednostki zarządzające i wdrażające „na sucho” przygotowują nabory. I właśnie ogłoszono pierwszy z nich! A tempo ogłoszenia konkursu może właśnie potwierdzać wcześniejsze plotki.

Jest to konkurs dotyczący Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i ma obejmować dotacjami projekty podnoszące dostępność i jakość e-usług publicznych w naszym kraju. Jednym ze sztandarowych dokumentów intensyfikacji e-administracji w Polsce jest rządowa „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r.” Głównym celem rządu w zakresie e-administracji jest ograniczenie występowania dokumentów papierowych tam gdzie jest tylko możliwe. Szczególnie może to dotyczyć procesów wewnętrznych, gdzie łatwo można posługiwanie się informacją wyłącznie w postaci elektronicznej. Po koniecznym dopasowaniu regulacji prawnych takie podejście ma objąć także interakcje przedsiębiorstw i obywateli z urzędami przez sieć. Niestety wymagać to będzie oprócz zmian prawa także rozwoju odpowiedniego środowiska teleinformatycznego oraz co nie mniej ważne przełamać obowiązujące przyzwyczajenia w urzędach i u interesantów. A że jest dużo przed nami niech świadczą bardzo odległe pozycje Polski w rankingach dostępności e-usług publicznych.

I właśnie działaniom zmierzającym ku wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych dla e-administracji ma służyć ogłoszony program. Tak jak zapowiadano, dotacje z tego programu mają trafić w dominującej mierze do administracji i władz samorządowych. Jednak jestem przekonany, ze w ramach ogłoszonego właśnie naboru projektów mogą z powodzeniem startować wybrane przedsiębiorstwa. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są bowiem nie tylko jednostki administracji rządowej wraz z podmiotami im podległymi, organy władzy sądowniczej i prokuratury. Wśród uprawnionych podmiotów wymieniono także partnerstwa powyższych wnioskodawców z przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. Jest tu zatem miejsce dla firm zajmujących się programowaniem, wdrażaniem  i/lub utrzymaniem rozwiązań teleinformatycznych potencjalnie dotyczących realizacji procesów w ramach administracji oraz procesów na styku administracji z biznesem i obywatelami.

Mam poczucie, że w dużej mierze najważniejsi projektodawcy są już zaawansowani (razem ze swoimi dostawcami) do złożenia projektów. Tego typu projekty wymagają długotrwałych i wnikliwych działań przygotowujących. Tym nie mniej stykam się z różnymi projektami, które, choć rozwijane dla celów komercyjnych, łatwo mogły by okazać się wspierające w realizacji obowiązków spoczywających na agencjach rządowych (np. monitoring małej retencji wód, monitoring zanieczyszczenia chemicznego i biologicznego rzek, kontrola nad ilością i  efektywnością przekazywania odpadów do utylizacji). Szereg przedsiębiorstw nie ma świadomości, że może świadczyć usługi w ramach rozwoju e-administracji. Firmy zajmujące się rozwiązaniami potencjalnie informatyzującymi wykonywane przez administrację działania może zwrócić się do firmy doradczej, która wesprze w zakresie nawiązania współpracy z właściwym organem zobligowanym (i/lub zainteresowanym) do wdrożenia rozwiązań oferowanych przez daną firmę. Doradcy mogą być pomocni w stworzeniu umowy o współpracy chroniącej interesy podmiotu gospodarczego, ale spełniającej wymogi konkursu, mogą napisać wniosek o dotację i mogą wreszcie zarządzać tym wnioskiem w czasie jego realizacji.

Nabór do Polska Cyfrowa, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych dotyczy projektów o oddziaływaniu ogólnokrajowym, ma budżet prawie 950 mln zł. Program ten udzieli wybranym projektom dofinansowania w wysokości 100%  kosztów kwalifikowanych, przy czym założono, że pojedynczy projekt nie będzie miał wyższej refundacji niż ok 200mln zł. Nabór zaczyna się 27 lutego i potrwa do 4 maja, więc czasu na przygotowanie aplikacji jest bardzo mało.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na pnocee.pl i Facebook

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *