Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki Connecting Europe Facility (CEF)

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki CEF Po co tworzyć Connecting Europe Facility? Inicjatywa Connecting Europe Facility (CEF) jest jednym z kluczowych działań na rzecz tworzenia wartości dodanej z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, którą może dostarczać integracja europejska. Celem strategicznym tego programu jest rozwój wspólnej, paneuropejską infrastruktury bez „wąskich gardeł”, które mogą występować […]

Szybka Ścieżka dla Innowacji – nowy program dotacyjny skrojony pod potrzeby polskich przedsiębiorstw

  Czemu tyle się mówi o innowacjach? Komisja Europejska podejmuje liczne inicjatywy, których wspólnym celem jest zwiększanie efektywności, a przez to konkurencyjności unijnej gospodarki. Decydenci upatrują przewagę konkurencyjną naszej gospodarki w wiedzy i opartych na niej innowacjach. Głównym źródłem wzrostu w Europie ma być maksymalizacja tworzenia nowej wiedzy i zdolność do jej sprawnego przekształcania w […]

Dotacje na innowacje

Unia Europejska stawia sobie za cel bycie prymusem na gospodarczej mapie świata. Aby to osiągnąć, a potem utrzymać, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności. I to taką intensyfikację, która będzie obejmować skuteczną komercjalizację innowacyjnych produktów i usług. Jednym z narzędzi wspierających przemysł UE w […]

Ostatni dzwonek na złożenie aplikacji o 95% dotacji dla przedsiębiorstw z programu LIFE

Co to jest LIFE? Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz środowiska. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki ochrony środowiska i prawodawstwa UE poprzez dofinansowywanie pilotażowych i demonstracyjnych projektów o wartości dodanej na skalę europejską. LIFE jest programem zarządzanym przez Komisję Europejską, za pośrednictwem  dwóch Wydziałów, czyli […]

Bruksela dotuje pomysłowość małych i średnich firm

Unia Europejska, jeśli chce wieść prym na gospodarczej mapie świata, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności, która podlegać będzie komercjalizacji. Jak pokazują analizy, dużo w Europie jeszcze musimy zrobić, aby w zakresie rynkowych nowości być konkurencyjnymi. Europejskie wydatki na R+D na poziomie 1,9% dochodu […]

HORIZON 2020 stymuluje powiązania pomiędzy nauką a przemysłem

Co to jest Horizon 2020? Podstawową tezą strategii Europa 2020, planu rozwoju Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku, jest stwierdzenie, że nie można budować długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego bez stymulowania badań naukowych i innowacji realizowanych w Europie. W celu optymalnej realizacji tej tezy zdecydowano o zogniskowaniu funduszy na rzecz badań i innowacji na poziomie […]

Dotacje pomogą zadbać o nasze zdrowie

Dzięki wzrostowi dobrobytu oraz rozwoju nauk medycznych obserwujemy wzrost długości życia Europejczyków. Jednocześnie statystycy informują nas, że w Europie rodzi się mniej dzieci niż w ubiegłych dekadach oraz, że trend ten będzie utrzymywał się w kolejnych dziesięcioleciach. Czynniki te każą przewidywać, że w Unii Europejskiej odsetek osób w podeszłym wieku znacząco wzrośnie, a liczba osób […]

Eurostars – jak polska firma może zostać gwiazdą biznesu?

Dotacje dla polskich przedsiębiorstw dostępne bezpośrednio z Brukseli mogą być ciekawym uzupełnieniem możliwości wsparcia finansowego planowanych inwestycji. Jako, że rola MŚP dla gospodarki europejskiej nigdy nie była tak mocno podkreślana, jak to jest dzisiaj, gros subsydiów będzie kierowane właśnie do tej grupy firm. Jednym z takich programów jest Eurostars. Jest to program, który finansuje projekty […]

Jak Horizon 2020 wesprze badania w transporcie?

Europejskie rozwiązania transportowe jak i nasze przyzwyczajenie powodują, że w tej dziedzinie jesteśmy silnie uzależnienie od ropy naftowej. Od ropy, której jest coraz mniej, jednocześnie będącej   poważnym źródłem zanieczyszczenia naszej planety. Transport odpowiada za około 63% zużycia ropy naftowej i 29% całej emisji CO2 generowanej przez człowieka. Istotny dla nas jest także fakt, że o […]

Niebieska energia – wartościowa energia odnawialna

Drobny piasek pod stopami, szumiące, spienione fale uderzające raz za razem o brzeg, krzyk mew: morze, plaża….Taki obrazek kojarzy nam się z wakacjami, relaksem, aktywnym odpoczynkiem – czy to nad brzegiem morza, czy w morzu, w jego głębinach. Morze również oferuje wspaniałe bogactwo owoców. Od zawsze pociągało śmiałków, podróżników, piratów. Dużo towarów jest transportowanych drogą […]