Zalety energetyki rozproszonej

Energetyka rozproszona, zwana także generacją rozproszoną to termin coraz częściej goszczący na ustach osób mających do czynienia z zagadnieniami energetycznymi w wymiarze eksperckim, strategicznym, czy też politycznym. Wzrost znaczenia generacji rozproszonej w skali całej Unii Europejskiej ma aktualnie bardzo podatny grunt z racji silnego stymulowania rozwoju odnawialnych źródeł energii, które mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych […]

Dobre czasy dla przedsiębiorstw myślących na zielono

Tematyka związana z szeroko rozumianym działaniem człowieka na rzecz ochrony środowiska, w miarę osiągania coraz wyższego poziomu życia w naszym kraju, wydaje się być coraz bardziej powszechnie dotykającym nas zagadnieniem. Jest rzeczą oczywistą, że podmioty, których to dotyczy, zobowiązane są dostosowywać swoje działania do zmieniających się w wyniku wdrażania dyrektyw UE, realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego […]

Wysokie ceny energii zagrożeniem dla gospodarki europejskiej.

W Unii Europejskiej widać silne symptomy wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Jednak ekonomiści podkreślają, że tempo ożywienia ekonomii ma relatywnie wolny charakter na tle USA i Azji. W celu ożywienia Komisja Europejska kładzie nacisk na innowacyjność gospodarki, stymuluje nowe inwestycje i miejsca pracy, czy inicjuje reformy w celu redukcji biurokracji dla poprawy konkurencyjności. Analizując czynniki rozwoju […]

Nawet 75% wsparcia dla „zielonych” przedsiębiorstw dostępne od 10 marca!

Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej jest minimalizowanie wpływu człowieka na zmiany klimatyczne. Cel ten ma być osiągnięty poprzez mniejszą emisję gazów cieplarnianych o 20%, doprowadzenie do stanu, w którym 20% energii będzie produkowane ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20%. Energia elektryczna z OZE z różnych względów aktualnie ma mniejsze poparcie. […]

Dotacje pomogą oszczędzić przedsiębiorstwom na rachunkach za energię

W jaki sposób firmy mogą wykorzystać zamierzenia polityków dla podniesienia efektywności swojego działania? Czy w dobie doniesień o ciągle rosnących cenach nośników energii można myśleć o tym, aby firma płaciła mniej za prąd? Oczywiście! Są na to co najmniej cztery sposoby! Unia Europejska przyjęła pięć celów strategicznych na dekadę 2010-20. Zostały spisane w dokumencie Europa […]