Zalety energetyki rozproszonej

Energetyka rozproszona, zwana także generacją rozproszoną to termin coraz częściej goszczący na ustach osób mających do czynienia z zagadnieniami energetycznymi w wymiarze eksperckim, strategicznym, czy też politycznym. Wzrost znaczenia generacji rozproszonej w skali całej Unii Europejskiej ma aktualnie bardzo podatny grunt z racji silnego stymulowania rozwoju odnawialnych źródeł energii, które mają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych […]

Wysokie ceny energii zagrożeniem dla gospodarki europejskiej.

W Unii Europejskiej widać silne symptomy wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Jednak ekonomiści podkreślają, że tempo ożywienia ekonomii ma relatywnie wolny charakter na tle USA i Azji. W celu ożywienia Komisja Europejska kładzie nacisk na innowacyjność gospodarki, stymuluje nowe inwestycje i miejsca pracy, czy inicjuje reformy w celu redukcji biurokracji dla poprawy konkurencyjności. Analizując czynniki rozwoju […]

Dotacje dla przedsiębiorstw z sektora MSP w okresie 2014-2020? Jak będą wyglądać?

Jak wiemy perspektywa finansowa 2007-2013 formalnie nadal trwa i będzie rozliczana do końca 2015 roku. Wciąż w tym roku, przynajmniej do jego połowy, będą podpisywane nowe umowy na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa w oparciu o fundusze z poprzedniej perspektywy finansowej. Jednak wszyscy już wyglądają nowych dotacji z zaciekawieniem oczekując zmian jakie mają nastąpić. Polska […]

Wsparcie finansowe branży energetycznej od 2014 – Realne potrzeby przedsiębiorców w kontekście formułowania dotacji

W okresie finansowym 2014-2020 Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie kładła nacisk na wzmocnienie wskaźników efektywności ekonomicznej. Efektywność ekonomiczna poszczególnych technologii energetycznych, dla warunków uśrednionych dla całej UE, została przedstawiona w dokumencie Komisji Europejskiej: źródła energii, koszty produkcji i eksploatacji technologii wytwarzania energii elektrycznej, produkcji ciepła i transportu. Stanowi on załącznik do Drugiego strategicznego przeglądu […]

Wsparcie dla ambitnych start-upów

Innovation Nest rozpoczyna od 1 lutego br. nabór projektów do dofinansowania w ramach Accelerate #4 (do końca stycznia można rejestrować swoje projekty). Program skierowany jest do start-upów i projektów we wczesnej fazie rozwoju z dziedziny produktów softwarowych i usług związanych z ICT, które według zamierzeń pomysłodawców mają potencjał stać się rozwiązaniami ogólnoświatowymi. Innovation Nest udzieli […]

Dotacje pomogą oszczędzić przedsiębiorstwom na rachunkach za energię

W jaki sposób firmy mogą wykorzystać zamierzenia polityków dla podniesienia efektywności swojego działania? Czy w dobie doniesień o ciągle rosnących cenach nośników energii można myśleć o tym, aby firma płaciła mniej za prąd? Oczywiście! Są na to co najmniej cztery sposoby! Unia Europejska przyjęła pięć celów strategicznych na dekadę 2010-20. Zostały spisane w dokumencie Europa […]