Jak mierzyć innowacyjność firmy?

Często można spotkać się z opinią, że osoby z doświadczeniem start-upowym są w stanie dużo lepiej ocenić potencjał ich rozwoju niż korporacyjni finansiści. Ci drudzy patrzą bowiem na liczby, nie zwracając wystarczająco uwagi np. na miękkie kompetencje zarządów. I często jest to prawda, gdyż kwestie przywództwa, zarządzania ludźmi, kultury organizacyjnej są jednymi z kluczowych elementów […]

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki Connecting Europe Facility (CEF)

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki CEF Po co tworzyć Connecting Europe Facility? Inicjatywa Connecting Europe Facility (CEF) jest jednym z kluczowych działań na rzecz tworzenia wartości dodanej z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, którą może dostarczać integracja europejska. Celem strategicznym tego programu jest rozwój wspólnej, paneuropejską infrastruktury bez „wąskich gardeł”, które mogą występować […]

Szybka Ścieżka dla Innowacji – nowy program dotacyjny skrojony pod potrzeby polskich przedsiębiorstw

  Czemu tyle się mówi o innowacjach? Komisja Europejska podejmuje liczne inicjatywy, których wspólnym celem jest zwiększanie efektywności, a przez to konkurencyjności unijnej gospodarki. Decydenci upatrują przewagę konkurencyjną naszej gospodarki w wiedzy i opartych na niej innowacjach. Głównym źródłem wzrostu w Europie ma być maksymalizacja tworzenia nowej wiedzy i zdolność do jej sprawnego przekształcania w […]

Bruksela dotuje pomysłowość małych i średnich firm

Unia Europejska, jeśli chce wieść prym na gospodarczej mapie świata, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności, która podlegać będzie komercjalizacji. Jak pokazują analizy, dużo w Europie jeszcze musimy zrobić, aby w zakresie rynkowych nowości być konkurencyjnymi. Europejskie wydatki na R+D na poziomie 1,9% dochodu […]

Wysokie ceny energii zagrożeniem dla gospodarki europejskiej.

W Unii Europejskiej widać silne symptomy wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Jednak ekonomiści podkreślają, że tempo ożywienia ekonomii ma relatywnie wolny charakter na tle USA i Azji. W celu ożywienia Komisja Europejska kładzie nacisk na innowacyjność gospodarki, stymuluje nowe inwestycje i miejsca pracy, czy inicjuje reformy w celu redukcji biurokracji dla poprawy konkurencyjności. Analizując czynniki rozwoju […]

Polish Smart Specialisations

Smart specialisation according to European Commission is a new innovation policy concept designed to promote the efficient and effective use of public investment in research. Its goal is to boost regional innovation in order to achieve economic growth and prosperity, by enabling regions to focus on their strengths. Smart specialisation understands that spreading investment too […]

Niebieska energia – wartościowa energia odnawialna

Drobny piasek pod stopami, szumiące, spienione fale uderzające raz za razem o brzeg, krzyk mew: morze, plaża….Taki obrazek kojarzy nam się z wakacjami, relaksem, aktywnym odpoczynkiem – czy to nad brzegiem morza, czy w morzu, w jego głębinach. Morze również oferuje wspaniałe bogactwo owoców. Od zawsze pociągało śmiałków, podróżników, piratów. Dużo towarów jest transportowanych drogą […]

Czy Europa będzie miała jednolite sieci?

Jednolity rynek Unii Europejskiej nie mógłby zaistnieć bez płynnej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego indywidualnymi częściami składowymi. Drogi i inne połączenia transportowe, energetyczne, gazociągi, jak i sieci teleinformatyczne są niezbędne dla sprawnego, zintegrowanego obszaru gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Poza wymienionymi powyżej, nowe potrzeby w zakresie infrastruktury powstają również w związku z realizacją strategii Europa 2020. […]

Sposób i ocena aplikacji o dotację składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej

Jeżeli tylko przedsiębiorstwo ma pomysł na projekt, który jest przedsięwzięciem o znaczeniu dla więcej niż tylko gospodarki polski może wziąć pod uwagę zwrócenie się o jego dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jest to źródło mało znane polskim przedsiębiorstwom między innymi dlatego, że dotąd mieliśmy ogrom możliwości pozyskania wsparcia z dotacji dostępnych w Polsce. Jednak należy […]