Finansowanie inwestycji w innowacje

Obiegowe opinie mówią, że dotacje bezzwrotne są z roku na rok coraz mniej dostępne. Dotyczy to szczególnie projektów obejmujących działania inwestycyjne. W naszej opinii źródeł środków na takie działania jest nadal wiele. Jednak należy się zgodzić, że programy dotyczące nakładów na inwestycje są bardziej wymagające niż kiedyś. Dodatkowo programy te w poszczególnych naborach oferują mniejsze budżety na dotacje bezzwrotne.

A może dotacja zwrotna?

Dla przedsiębiorstw w miejsce dotacji bezzwrotnych coraz częściej przygotowywane są rozwiązania będące hybrydą dotacji i kredytu. Firma występuje o udzielenie wsparcia inwestycji w modelu podobnym do kredytu. Jednak różnicą jest po pierwsze brak opłat za analizę wniosku. Po drugie przedsiębiorstwo może liczyć na objęcie kredytu funduszem gwarancyjnym, co obniża poprzeczkę dostępu do finansowania w porównaniu ze zwykłym kredytem bankowym. Po trzecie firma może liczyć na częściową, lub w niektórych programach nawet całkowitą, refundację odsetek od pożyczki. Możliwość skorzystania z takiej formy wsparcia wiąże się z koniecznością spełnienia przez przedsiębiorstwo pewnych wymogów. Jednak podjęcie tego wysiłku jest w pełni uzasadnione korzyściami ekonomicznymi. W szczególności, jeśli projekt nie może liczyć na dotacje bezzwrotne.

Gdzie szukać dotacji zwrotnych?

Przykładem takiego programu jest właśnie uruchomiona oferta Banku Gospodarstwa Krajowego. W oparciu o fundusze europejskie utworzył on Fundusz Gwarancyjny Biznesmax. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw i ich innowacyjnych projektów. Pozyskane z jego wsparciem środki mogą posłużyć jako:
– wsparcie uzupełniające w zakresie wydzielonych kosztów projektu inwestycyjnego, w tym sfinansowanie fazy wdrożeniowej projektu po zakończeniu jego fazy badawczej lub przedwdrożeniowej (także sfinansowanej w oparciu o dotacje bezzwrotne) lub
– samodzielny instrument gwarantujący spłatę kredytu finansującego rozwój i innowacje.

Jakie są warunki dotacji zwrotnej?

Oferowany produkt to bezpłatna gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek, która zabezpiecza spłatę kredytów przeznaczonych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Bezpośrednie korzyści jakie odnosi przedsiębiorca korzystający z kredytu objętego tym produktem to brak trybu konkursowego. Każdy pozytywnie zweryfikowany projekt dostanie wsparcie, czyli inaczej niż startując po dotacje bezzwrotne. Oczywiście do wyczerpania dostępnej puli, ale ta jest bardzo dużą – 1,3 mld PLN. Ważny jest także brak opłaty prowizyjnej za rozpatrzenie projektu. Według wyliczeń BGK brak prowizji, oferta Biznesmax np. przy kwocie kredytu wynoszącej 3,75 mln PLN, daje przedsiębiorstwu ok. 45 tys. PLN oszczędności. Dodatkowo, a może przede wszystkim, każda firma może liczyć na refundację odsetek zapłaconych w okresie pierwszych trzech lat obsługi kredytu.

Dzięki gwarancji przedsiębiorcy mogą zmniejszyć koszty kredytu. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy rozpatrujemy dotacje bezzwrotne Biznesmax pozwala także finansować koszty towarzyszące oraz kapitał obrotowy, koszty poniesione przed złożeniem wniosku oraz koszty w kwotach brutto (z VAT).

Biznesmax dostępny jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Aby ubiegać się o tę formę dofinansowania należy spełnić co najmniej jedno z 15 kryteriów. Wśród z nich wymieniono wcześniejsze uzyskanie innej pomocy finansowej w ramach programów wspierających innowacyjność.

W Instytucie Innowacyjności Polska posiadamy narzędzia, które pomogą twojej organizacji w zarządzaniu innowacyjnością. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcesz, aby twoje kompetencje i umiejętności tworzenia innowacji zostały jeszcze lepiej rozwinięte: www.instytutinnowacyjnosci.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *