Kluczowe cele Unii Europejskiej

Komisja Europejska (KE), będąca organem wykonawczym w ramach struktur Unii Europejskiej, reprezentuje interesy Unii jako spójnej całości na arenie międzynarodowej. Interesy owe zostały zdefiniowane poprzez 5 celów, których realizacja ma z jednej strony stworzyć najlepsze warunki do życia dla swojego społeczeństwa, a z drugiej zaś generować podstawy do tworzenia przewagi konkurencyjnej na polu gospodarki globalnej. Tych 5 kluczowych celów zostało opisanych następującymi zagadnieniami:

– tworzenie warunków dla wzrostu ilości miejsc pracy tak, aby co najmniej 75% osób w wieku 20-64 lat miało pracę
– przeznaczanie 3% PKB Unii na badania i rozwój
– ograniczanie oddziaływania na zmiany klimatu i dbałość o zrównoważone wykorzystanie energii
– stymulowanie edukacji
– walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

KE realizuje postawione cele w oparciu o tzw Dyrektoriaty, jak również poprzez ponad 200 agencji wykonawczych takich jaka np. TEN, EA, EACI, ESF itd. KE ma do dyspozycji szereg narzędzi do realizacji swoich celów. Można wśród nich wymienić oczywiście ustawodawstwo, do którego muszą dostosowywać się kraje członkowskie czy wytyczne które są będące wskazówką do podejmowanych decyzji w poszczególnych krajach. Bardzo ważnym narzędziem w realizacji celów jest także cały system zachęt skierowanych do administracji i przedsiębiorstw, który mający za zadanie wspierać podejmowanie działań przysparzających realizację zamierzeń KE.
Chcesz wiedzieć więcej? zapraszam na pnocee.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *