Dotacje unijne na tworzenie gier komputerowych

GameINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 CEL PROGRAMU Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU – Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, […]

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki Connecting Europe Facility (CEF)

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki CEF Po co tworzyć Connecting Europe Facility? Inicjatywa Connecting Europe Facility (CEF) jest jednym z kluczowych działań na rzecz tworzenia wartości dodanej z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, którą może dostarczać integracja europejska. Celem strategicznym tego programu jest rozwój wspólnej, paneuropejską infrastruktury bez „wąskich gardeł”, które mogą występować […]

Bruksela dotuje pomysłowość małych i średnich firm

Unia Europejska, jeśli chce wieść prym na gospodarczej mapie świata, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności, która podlegać będzie komercjalizacji. Jak pokazują analizy, dużo w Europie jeszcze musimy zrobić, aby w zakresie rynkowych nowości być konkurencyjnymi. Europejskie wydatki na R+D na poziomie 1,9% dochodu […]

HORIZON 2020 stymuluje powiązania pomiędzy nauką a przemysłem

Co to jest Horizon 2020? Podstawową tezą strategii Europa 2020, planu rozwoju Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku, jest stwierdzenie, że nie można budować długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego bez stymulowania badań naukowych i innowacji realizowanych w Europie. W celu optymalnej realizacji tej tezy zdecydowano o zogniskowaniu funduszy na rzecz badań i innowacji na poziomie […]

Dotacje pomogą zadbać o nasze zdrowie

Dzięki wzrostowi dobrobytu oraz rozwoju nauk medycznych obserwujemy wzrost długości życia Europejczyków. Jednocześnie statystycy informują nas, że w Europie rodzi się mniej dzieci niż w ubiegłych dekadach oraz, że trend ten będzie utrzymywał się w kolejnych dziesięcioleciach. Czynniki te każą przewidywać, że w Unii Europejskiej odsetek osób w podeszłym wieku znacząco wzrośnie, a liczba osób […]

Eurostars – jak polska firma może zostać gwiazdą biznesu?

Dotacje dla polskich przedsiębiorstw dostępne bezpośrednio z Brukseli mogą być ciekawym uzupełnieniem możliwości wsparcia finansowego planowanych inwestycji. Jako, że rola MŚP dla gospodarki europejskiej nigdy nie była tak mocno podkreślana, jak to jest dzisiaj, gros subsydiów będzie kierowane właśnie do tej grupy firm. Jednym z takich programów jest Eurostars. Jest to program, który finansuje projekty […]

Polish Smart Specialisations

Smart specialisation according to European Commission is a new innovation policy concept designed to promote the efficient and effective use of public investment in research. Its goal is to boost regional innovation in order to achieve economic growth and prosperity, by enabling regions to focus on their strengths. Smart specialisation understands that spreading investment too […]

European Social Fund – what will it bring until 2020? What Polish companies can gain?

The European Social Fund (ESF) is predominantly associated by companies with the training grants. In addition, micro entities may also have regarded ESF as a source for soft-loans and non-refundable cash injections, with the aim to support the launch of the business during the generally difficult start-up period. Given the turn of the EU’s programming […]