Dotacje unijne na tworzenie gier komputerowych

gryGameINN

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016

CEL PROGRAMU

Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU

– Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,

– Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,

– Zastosowania Sztucznej Inteligencji,

– Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,

– Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,

– Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,

– Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.

WARUNKI PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  1. wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej
  2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i , prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę
  3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy

*Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

*Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

1) 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2) 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

NABÓR WNIOSKÓW

od 1 czerwca  2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.

BUDŻET

budżet Programu sektorowego Game INN wynosi 80 000 000 PLN

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN

– Na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,

– Na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

Chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *