Szybka Ścieżka dla Innowacji – nowy program dotacyjny skrojony pod potrzeby polskich przedsiębiorstw

  Czemu tyle się mówi o innowacjach? Komisja Europejska podejmuje liczne inicjatywy, których wspólnym celem jest zwiększanie efektywności, a przez to konkurencyjności unijnej gospodarki. Decydenci upatrują przewagę konkurencyjną naszej gospodarki w wiedzy i opartych na niej innowacjach. Głównym źródłem wzrostu w Europie ma być maksymalizacja tworzenia nowej wiedzy i zdolność do jej sprawnego przekształcania w […]

Bruksela dotuje pomysłowość małych i średnich firm

Unia Europejska, jeśli chce wieść prym na gospodarczej mapie świata, ze względu na relatywnie małe zasoby naturalne i wysokie koszty siły roboczej, skazana jest na intensyfikację innowacyjności, która podlegać będzie komercjalizacji. Jak pokazują analizy, dużo w Europie jeszcze musimy zrobić, aby w zakresie rynkowych nowości być konkurencyjnymi. Europejskie wydatki na R+D na poziomie 1,9% dochodu […]

HORIZON 2020 stymuluje powiązania pomiędzy nauką a przemysłem

Co to jest Horizon 2020? Podstawową tezą strategii Europa 2020, planu rozwoju Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku, jest stwierdzenie, że nie można budować długoterminowego zrównoważonego wzrostu gospodarczego bez stymulowania badań naukowych i innowacji realizowanych w Europie. W celu optymalnej realizacji tej tezy zdecydowano o zogniskowaniu funduszy na rzecz badań i innowacji na poziomie […]

Dotacje pomogą zadbać o nasze zdrowie

Dzięki wzrostowi dobrobytu oraz rozwoju nauk medycznych obserwujemy wzrost długości życia Europejczyków. Jednocześnie statystycy informują nas, że w Europie rodzi się mniej dzieci niż w ubiegłych dekadach oraz, że trend ten będzie utrzymywał się w kolejnych dziesięcioleciach. Czynniki te każą przewidywać, że w Unii Europejskiej odsetek osób w podeszłym wieku znacząco wzrośnie, a liczba osób […]

Jak Horizon 2020 wesprze badania w transporcie?

Europejskie rozwiązania transportowe jak i nasze przyzwyczajenie powodują, że w tej dziedzinie jesteśmy silnie uzależnienie od ropy naftowej. Od ropy, której jest coraz mniej, jednocześnie będącej   poważnym źródłem zanieczyszczenia naszej planety. Transport odpowiada za około 63% zużycia ropy naftowej i 29% całej emisji CO2 generowanej przez człowieka. Istotny dla nas jest także fakt, że o […]

Niebieska energia – wartościowa energia odnawialna

Drobny piasek pod stopami, szumiące, spienione fale uderzające raz za razem o brzeg, krzyk mew: morze, plaża….Taki obrazek kojarzy nam się z wakacjami, relaksem, aktywnym odpoczynkiem – czy to nad brzegiem morza, czy w morzu, w jego głębinach. Morze również oferuje wspaniałe bogactwo owoców. Od zawsze pociągało śmiałków, podróżników, piratów. Dużo towarów jest transportowanych drogą […]

Czy Europa będzie miała jednolite sieci?

Jednolity rynek Unii Europejskiej nie mógłby zaistnieć bez płynnej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego indywidualnymi częściami składowymi. Drogi i inne połączenia transportowe, energetyczne, gazociągi, jak i sieci teleinformatyczne są niezbędne dla sprawnego, zintegrowanego obszaru gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Poza wymienionymi powyżej, nowe potrzeby w zakresie infrastruktury powstają również w związku z realizacją strategii Europa 2020. […]

Sposób i ocena aplikacji o dotację składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej

Jeżeli tylko przedsiębiorstwo ma pomysł na projekt, który jest przedsięwzięciem o znaczeniu dla więcej niż tylko gospodarki polski może wziąć pod uwagę zwrócenie się o jego dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jest to źródło mało znane polskim przedsiębiorstwom między innymi dlatego, że dotąd mieliśmy ogrom możliwości pozyskania wsparcia z dotacji dostępnych w Polsce. Jednak należy […]

Wsparcie finansowe branży energetycznej od 2014 – Realne potrzeby przedsiębiorców w kontekście formułowania dotacji

W okresie finansowym 2014-2020 Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie kładła nacisk na wzmocnienie wskaźników efektywności ekonomicznej. Efektywność ekonomiczna poszczególnych technologii energetycznych, dla warunków uśrednionych dla całej UE, została przedstawiona w dokumencie Komisji Europejskiej: źródła energii, koszty produkcji i eksploatacji technologii wytwarzania energii elektrycznej, produkcji ciepła i transportu. Stanowi on załącznik do Drugiego strategicznego przeglądu […]