Zdobądź Impuls do biznesu

Polacy w świecie postrzegani są, jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród; takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych nacji. Patrząc na historię polskiej wynalazczości można bez zastanowienia wymienić Jana Heweliusza za peryskop, Ignacego Łukasiewicza za podwaliny branży naftowej, czy bardziej współcześnie Józefa Hofmanna za wycieraczki samochodowe, czy spinacz biurowy. Niestety nie brakuje też takich, którzy o polskiej innowacyjności wypowiadają się pejoratywnie, choć paradoksalnie, jest to niczym innym jak dostrzeżeniem naszego naturalnego sposobu myślenia „out-of-the-box”. Typowym przykładem takiej oceny Polaków jest komentowanie naszego „interpretacyjnego” podejście do norm i przepisów. A to przecież niekiedy kreatywne obchodzenie status quo staje się matką wynalazczości.

Niestety nie zawsze potrafimy dobrze ocenić nasze pomysły albo bywa, że nie mamy wystarczającego wsparcia kapitałowego, a czy też wiedzy menedżerskiej zacięcia marketingowego. Wtedy nasz pomysł przepada albo jest podchwycony i wykorzystany przez kogoś innego.

W najbliższych latach na szczęście możemy spodziewać się licznych możliwości dotacyjnych, które pomogą innowatorom rozwijać swoje pomysły na skalę komercyjną – dla dobra własnego i naszej gospodarki. Ale zanim doczekamy się na nowe nabory dotacyjne z programów krajowych i regionalnych już teraz można spróbować pozyskać finansowanie dla rozwoju swojego pomysłu. Właśnie startuje z konkurs Impuls do biznesu. Jest on organizowany jest przez VRP – spółkę z sektora private capital i redakcję dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”, przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm działających w dowolnym sektorze, a także do osób niebędących przedsiębiorcami, które mają ciekawy pomysł na biznes. Zgłaszać można w nim zarówno innowacyjne produkty, usługi, technologie, procesy sprzedaży, modele działalności, sposoby dotarcia do klienta jak również modele dystrybucji produktów czy usług. Poza posiadaniem innowacyjnego projektu startując w konkursie należy:

– wykazać się przychodami i/lub podpisanymi umowami handlowymi (o ile projekt jest już realizowany)

– udowodnić możliwość szybkiego skalowania biznesu np. w ujęciu geograficznym lub sprzedażowym

– udowodnić możliwość szybkiego osiągnięcia progu rentowności

– posiadać zespół kluczowych osób, które będą zaangażowane w projekt przez 3-6 lat.

Ewaluatorzy przy wyłanianiu finalistów z merytorycznego punktu widzenia będą brali pod uwagę:

– innowacyjność i unikalność zgłoszonego rozwiązania, szansę rozwoju produktu i skali firmy, czas wdrażania oraz możliwość wdrożenia,

– spodziewane korzyści z wdrożenia zgłoszonego rozwiązania – ilościowe i wartościowe zapotrzebowanie na rynku na produkt/usługę, zwiększenie udziałów w rynku, elastyczność cenową,

– koszty wdrożenia – konieczność dalszego  zaangażowania finansowego, zwrot z inwestycji, środki własne uczestnika

– ryzyko inwestycyjne – ocenę finansową przedsięwzięcia, możliwość wyjścia z inwestycji przez inwestora, doświadczenie i kompetencje uczestnika i jego zespołu oraz konkurencję.

Stawką dla wyłonionych trzech laureatów w konkursie Impuls do biznesu jest pozyskanie inwestora na łączną kwotę 2 mln zł. Oprócz wsparcia finansowego na wdrożenie zwycięskich pomysłów, laureaci zostaną objęci wsparciem doradczym przez organizatora inwestycyjnego – firmę VRP – Very Remarkable Projects (Bardzo Niezwykłe Projekty).

W przypadku, gdyby nie zostali wyłonieni finaliści lub gdy negocjacje pomiędzy projektodawcami a inwestorem nie zakończą się sukcesem, wybrane projekty mogą otrzymać nagrody pieniężne, a o ich wysokości zdecyduje Organizator Inwestycyjny.

Projekty będą przyjmowane do 7 kwietnia br, a rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest pod już koniec czerwca.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam: pnocee.pl i Facebook

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *