Czy warto czekać z założonymi rękami?

Zgodnie z deklaracjami urzędników, pomimo chyba największego tempa na tle całej Unii w przygotowaniu się do nowej perspektywy budżetowej, nie możemy liczyć na ogłoszenie naborów do nowych programów dotacyjnych wcześniej niż przed końcem 2014 roku. Czy warto czekać z założonymi rękami? Z pewnością nie! Warto w oczekiwaniu na nowe dotacje dokonać gruntownego przeglądu strategii firmy i wynikających z niej inwestycji pod kątem potencjalnego pozyskania dotacji.

Następnym krokiem jest przygotowanie pełnej dokumentacji do realizacji planowanych inwestycji. Jest to proces długotrwały i czas pomiędzy ogłoszeniem naboru wniosków a zakończeniem przyjmowania aplikacji jest najczęściej niewystarczający na zebranie wymaganych dokumentów.

W dalszej kolejności oczywiście można uruchomić pozyskiwanie finansowania na wkład własny dotowanych przedsięwzięć o ile firma nie dysponuje środkami własnym w wystarczającej ilości.

No i oczywiście nie można zapominać, że nie tylko dotacjami unijnymi z funduszy strukturalnych i spójności finansowanie rozwoju firmy stoi! Oprócz tych dotacji można sięgnąć po dotacje prosto z Brukseli. A te będą dostępne już w pierwszej połowie przyszłego roku, w zależności od programu nawet już od lutego. Drugim ważnym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstw są środki wyasygnowane z budżetu rządowego: przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym dystrybuowane przez NCBiR i przedsięwzięć o charakterze pro-środowiskowym dystrybuowane przez NFOŚiGW.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam: pnocee.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *