Horizon 2020 – dotacja nawet 100% na działania B+R

Horizon 2020 jest flagowym przedsięwzięciem KE mającym wprowadzać w życie zamierzenia strategii Europa 2020 w zakresie innowacyjności europejskiej nauki i przedsiębiorstw. Horizon 2020 będzie sukcesorem 7. Programu Ramowego. Zadaniem tego programu będzie wspieranie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych w ich wczesnym stadium, ale co nowe w porównaniu z FP7 również w fazie komercjalizacji rezultatów przeprowadzonych badań. To bardzo ważna zmiana dla polskich przedsiębiorstw, które biorą pod uwagę korzystanie z tego źródła we wsparciu swojego rozwoju.

Na wsparcie z Horizon 2020 będą mogły liczyć między innymi przedsięwzięcia związane z ograniczaniem zmian klimatu, rozwojem zrównoważonego transportu i mobilności, zwiększaniem przystępności energii ze źródeł odnawialnych, zapewnieniem bezpieczeństwa żywności czy radzeniem sobie z problemami starzenia się społeczeństwa.Zatem tematyka jest bardzo szeroka i zgodna z celami rozwojowymi firm działających w naszym kraju.

Budżet tego programu na lata 2014-20 przekroczy 70 mld euro. W programie Horizon 2020 beneficjenci będą mogą liczyć na dofinansowanie nawet 100% wartości bezpośrednich kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz do 75% wartości bezpośrednich kosztów poniesionych w fazie komercjalizacyjnej. Ponad to przedsiębiorstwo może liczyć na refundację 25% kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu. Intencją zastosowania tak wysokiego poziomu dofinansowania jest również zachęcenie przedsiębiorstw do podejmowania ambitnych ale i obciążonych wysokim ryzykiem projektów, które w przypadku zakończenia powodzeniem mogą zwiększać konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Już 11 grudnia KE ogłosi terminy naborów do Horizon 2020

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam: pnocee.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *