Rynek firm konsultujących dotacje dla przedsiębiorstw w Polsce

Polskie firmy zaczęły korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej w rozwoju jeszcze przed przystąpieniem naszego kraju do Zjednoczonej Europy. Może niektórzy jeszcze pamiętają programy Phare, SAPARD albo ISPA? Zaraz po przyłączeniu do Unii Polska otrzymała dostęp do funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Były to dla większości fundusze niełatwe do zrozumienia a tym bardziej do wpasowania w życie własnej firmy. Stąd szybko zaczęły powstawać firmy doradztwa unijnego. Aktualnie działa tych firm w naszym kraju więcej niż 3’500. Część z nich, tak jak np. Deloitte, KPMG, PNO Consultants czy PricewaterhouseCoopers należą do międzynarodowych korporacji, które doświadczenia w doradztwie w zakresie korzystania z pomocy publicznej zbierają od dziesiątków lat. Inne są większymi lub mniejszymi biurami skupiającymi specjalistów do spraw funduszy i świadczącymi dodatkowo (a niekiedy przede wszystkim) usługi księgowe lub doradztwo strategiczne. Najwięcej jednak wśród firm doradztwa dotacyjnego jest przedsięwzięć jednoosobowych – najczęściej powstałych na barkach osoby, która miała możliwość we wcześniejszych krokach kariery zdobyć doświadczenie w pozyskiwaniu (lub przyznawaniu) dotacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam: pnocee.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *