350 mln € do rozdysponowania – rozpoczął się nabór na sfinansowanie kluczowych projektów transportowych

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia zaproszenie do składania wniosków na finansowanie europejskiej infrastruktury transportowej (TEN-T), na projekty w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu: lotniczego, kolejowego, drogowego, morskiego i wodnego śródlądowego (więcej o tym działaniu napisałem tutaj). Budżet tego naboru to 350 mln € i będzie on ostatnim naborem sfinansowanym ze środków 2007-2013.

Aktualny nabór koncentruje się na pięciu obszarach:

– Inteligentne systemy transportowe (ITS) , promowanie interoperacyjności i ciągłości ruchu w czasie rzeczywistym w całej Europie w kierunku bezpieczniejszej i bardziej wydajnej sieci drogowej – budżet w wysokości 50 mln €.

– Europejskie systemy zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), umożliwiające współdziałanie w ramach europejskiej sieci kolejowej – budżet 70 mln €.

– Zarządzanie ruchem lotniczym, wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – budżet 30 mln €.

30 projektów priorytetowych TEN-T (z wyjątkiem autostrad morskich) – budżet w wysokości 50 mln €.

– Autostrady morskie jako zapewnienie realnej alternatywy dla zatłoczonych dróg poprzez przeniesienie przewozów z dróg na morze – budżet 80 mln €.

– Działania indykatywne: przyspieszenie i/lub ułatwienie wdrażania projektów TEN-T (badania i prace dla dojrzałych projektów dla wszystkich środków, w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania) – budżet 20 mln € oraz promowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii w takich dziedzinach jak: infrastruktura, zrównoważony rozwój paliw alternatywnych mobilności miejskiej, wydajność ruchu, dekarbonizacja, redukcji hałasu oraz bezpieczeństwo (np. systemy komunikacji pojazd – infrastruktura) – budżet w wysokości 50 mln €.

Agencja Wykonawcza TEN- T (TEN-T EA) będzie przyjmować aplikacje do 11 marca 2014.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam na stronę pnocee.pl lub na Facebook

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *