Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki Connecting Europe Facility (CEF)

Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce dzięki CEF Po co tworzyć Connecting Europe Facility? Inicjatywa Connecting Europe Facility (CEF) jest jednym z kluczowych działań na rzecz tworzenia wartości dodanej z punktu widzenia społecznego, gospodarczego i środowiskowego, którą może dostarczać integracja europejska. Celem strategicznym tego programu jest rozwój wspólnej, paneuropejską infrastruktury bez „wąskich gardeł”, które mogą występować […]

Czy Europa będzie miała jednolite sieci?

Jednolity rynek Unii Europejskiej nie mógłby zaistnieć bez płynnej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego indywidualnymi częściami składowymi. Drogi i inne połączenia transportowe, energetyczne, gazociągi, jak i sieci teleinformatyczne są niezbędne dla sprawnego, zintegrowanego obszaru gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Poza wymienionymi powyżej, nowe potrzeby w zakresie infrastruktury powstają również w związku z realizacją strategii Europa 2020. […]

Sposób i ocena aplikacji o dotację składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej

Jeżeli tylko przedsiębiorstwo ma pomysł na projekt, który jest przedsięwzięciem o znaczeniu dla więcej niż tylko gospodarki polski może wziąć pod uwagę zwrócenie się o jego dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jest to źródło mało znane polskim przedsiębiorstwom między innymi dlatego, że dotąd mieliśmy ogrom możliwości pozyskania wsparcia z dotacji dostępnych w Polsce. Jednak należy […]

Kiedy Polska stanie się światowym liderem B+R?

Terminy „innowacje” i „badania i rozwój” odmieniane są ostatnio przez wszystkie możliwe przypadki. Czy okażą się panaceum na wzrost naszej gospodarki? Czy zdołamy pobudzić działalność firm w Polsce w tym obszarze na tyle, aby innowacje kreowały naszą gospodarczą przewagę konkurencyjną? Badania i rozwój (B+R) to niezwykle istotny aspekt funkcjonowania: po pierwsze  wielu przedsiębiorstw z punktu […]

350 mln € do rozdysponowania – rozpoczął się nabór na sfinansowanie kluczowych projektów transportowych

Komisja Europejska ogłosiła 11 grudnia zaproszenie do składania wniosków na finansowanie europejskiej infrastruktury transportowej (TEN-T), na projekty w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu: lotniczego, kolejowego, drogowego, morskiego i wodnego śródlądowego (więcej o tym działaniu napisałem tutaj). Budżet tego naboru to 350 mln € i będzie on ostatnim naborem sfinansowanym ze środków 2007-2013. Aktualny nabór koncentruje […]

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli?

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli? Dotacje z Brukseli są z pewnością zdecydowanym powiększeniem dostępności środków dotacyjnych dostępnych dla firm w Polsce. Poszerzenie to dostrzec można i ze względu na tematykę podejmowaną przez instytucje wdrażające jak i charakterystykę beneficjenta ale i często wysokość wsparcia (procentowo i kwotowo). Z biznesowej perspektywy nie do przecenienia jest fakt, […]

Nawet 85% bezzwrotnej dotacji na rozwój infrastruktury transportowej

W ciągu najbliższych tygodni ruszy nabór wniosków o dotacje dotyczące rozwoju infrastruktury transportowej. O środki będą mogły się ubiegać również przedsiębiorstwa, które chcą intensywniej korzystać z sieci priorytetowych korytarzy transportowych. Zapraszam do lektury mojego artykułu, który ukazał się na stronach inwestycje.pl, artykuł znajdziesz tutaj Chcesz wiedzieć więcej o dotacjach na rozwój transportu? Zapraszam: pnocee.pl

Jakie mogą być źródła dotacji?

Komisja Europejska do realizacji swoich celów stosuje liczne zachęty. Widoczne są one dla nas przede wszystkim poprzez tzw. dotacje udzielane z funduszy unijnych. Dotacje planowane są w dominującej większości w ramach budżetu unijnego, a więc teraz przygotowywane są oczywiście nowe rozdania 2014-20. Dotacje dzielą się na dwa koszyki. Pierwszy z nich oparty jest o programy […]