Niebieska energia – wartościowa energia odnawialna

Drobny piasek pod stopami, szumiące, spienione fale uderzające raz za razem o brzeg, krzyk mew: morze, plaża….Taki obrazek kojarzy nam się z wakacjami, relaksem, aktywnym odpoczynkiem – czy to nad brzegiem morza, czy w morzu, w jego głębinach. Morze również oferuje wspaniałe bogactwo owoców. Od zawsze pociągało śmiałków, podróżników, piratów. Dużo towarów jest transportowanych drogą […]

Czy Europa będzie miała jednolite sieci?

Jednolity rynek Unii Europejskiej nie mógłby zaistnieć bez płynnej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego indywidualnymi częściami składowymi. Drogi i inne połączenia transportowe, energetyczne, gazociągi, jak i sieci teleinformatyczne są niezbędne dla sprawnego, zintegrowanego obszaru gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Poza wymienionymi powyżej, nowe potrzeby w zakresie infrastruktury powstają również w związku z realizacją strategii Europa 2020. […]

Sposób i ocena aplikacji o dotację składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej

Jeżeli tylko przedsiębiorstwo ma pomysł na projekt, który jest przedsięwzięciem o znaczeniu dla więcej niż tylko gospodarki polski może wziąć pod uwagę zwrócenie się o jego dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jest to źródło mało znane polskim przedsiębiorstwom między innymi dlatego, że dotąd mieliśmy ogrom możliwości pozyskania wsparcia z dotacji dostępnych w Polsce. Jednak należy […]

Wsparcie finansowe branży energetycznej od 2014 – Realne potrzeby przedsiębiorców w kontekście formułowania dotacji

W okresie finansowym 2014-2020 Komisja Europejska w dalszym ciągu będzie kładła nacisk na wzmocnienie wskaźników efektywności ekonomicznej. Efektywność ekonomiczna poszczególnych technologii energetycznych, dla warunków uśrednionych dla całej UE, została przedstawiona w dokumencie Komisji Europejskiej: źródła energii, koszty produkcji i eksploatacji technologii wytwarzania energii elektrycznej, produkcji ciepła i transportu. Stanowi on załącznik do Drugiego strategicznego przeglądu […]

Wsparcie dla ambitnych start-upów

Innovation Nest rozpoczyna od 1 lutego br. nabór projektów do dofinansowania w ramach Accelerate #4 (do końca stycznia można rejestrować swoje projekty). Program skierowany jest do start-upów i projektów we wczesnej fazie rozwoju z dziedziny produktów softwarowych i usług związanych z ICT, które według zamierzeń pomysłodawców mają potencjał stać się rozwiązaniami ogólnoświatowymi. Innovation Nest udzieli […]

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli?

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli? Dotacje z Brukseli są z pewnością zdecydowanym powiększeniem dostępności środków dotacyjnych dostępnych dla firm w Polsce. Poszerzenie to dostrzec można i ze względu na tematykę podejmowaną przez instytucje wdrażające jak i charakterystykę beneficjenta ale i często wysokość wsparcia (procentowo i kwotowo). Z biznesowej perspektywy nie do przecenienia jest fakt, […]

Jakie mogą być źródła dotacji?

Komisja Europejska do realizacji swoich celów stosuje liczne zachęty. Widoczne są one dla nas przede wszystkim poprzez tzw. dotacje udzielane z funduszy unijnych. Dotacje planowane są w dominującej większości w ramach budżetu unijnego, a więc teraz przygotowywane są oczywiście nowe rozdania 2014-20. Dotacje dzielą się na dwa koszyki. Pierwszy z nich oparty jest o programy […]