LIFE – dotacje nie tylko na działania związane z Naturą 2000

Ważnym obszarem, który ma wysoki potencjał wśród polskich firm chcących stymulować swój rozwój w oparciu o dotacje bezpośrednio z Brukseli są programy stymulujące działania pro środowiskowe. Oprócz programu Horizon 2020 bardzo ważnym programem oferującym wsparcie w tym zakresie jest LIFE (następca dotąd działającego Life+).

Jest to program mający na celu między innymi pomoc przedsiębiorstwom w ograniczeniu ich negatywnego wpływu na otaczające środowisko i zmiany klimatu. Najważniejszym komponentem LIFE z punktu widzenia przedsiębiorstw jest finansowanie rozwoju, testowania i demonstracja koncepcji, najlepszych praktyk i rozwiązań dla aspektów pro środowiskowych, w tym innowacji technologicznych. Istotnym aspektem, który może znaleźć wsparcie ze środków LIFE są działania mające na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych (np. wpływające na zmniejszenie ich zużycia w trakcie wytwarzania produktu, stosowania przez finalnego użytkownika lub zwiększające możliwość ponownego wykorzystania po zakończeniu życia tego produktu).

Co ważne, program ten wspiera nie tylko działania rozwojowe w zakresie swoich priorytetów, ale również może dofinansować działania komunikacyjne w kierunku kształtowania zachowań konsumenckich. Oprócz tego program ten współfinansuje projekty promujące różnorodność biologiczną i przede wszystkim Natura 2000. Atrakcyjnym wyróżnikiem projektów objętych dotacją LIFE jest to, że mogą liczyć na podwójne wsparcie wynikające zarówno z dofinansowania ze środków brukselskich oraz krajowych jednocześnie, co pozwala na pozyskanie dofinansowania nawet w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Pierwszy nabór do tego programu ze środków budżetu 2014-20 zostanie uruchomiony już na wiosnę 2014. Jest to możliwe ze względu na dość małe modyfikacje realizacyjne w porównaniu z kształtem prekursora LIFE w poprzednim budżecie.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam: pnocee.pl i na Facebooka PNO CEE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *