Ostatni dzwonek na złożenie aplikacji o 95% dotacji dla przedsiębiorstw z programu LIFE

Co to jest LIFE? Program LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz środowiska. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki ochrony środowiska i prawodawstwa UE poprzez dofinansowywanie pilotażowych i demonstracyjnych projektów o wartości dodanej na skalę europejską. LIFE jest programem zarządzanym przez Komisję Europejską, za pośrednictwem  dwóch Wydziałów, czyli […]

Sposób i ocena aplikacji o dotację składanych bezpośrednio do Komisji Europejskiej

Jeżeli tylko przedsiębiorstwo ma pomysł na projekt, który jest przedsięwzięciem o znaczeniu dla więcej niż tylko gospodarki polski może wziąć pod uwagę zwrócenie się o jego dofinansowanie bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Jest to źródło mało znane polskim przedsiębiorstwom między innymi dlatego, że dotąd mieliśmy ogrom możliwości pozyskania wsparcia z dotacji dostępnych w Polsce. Jednak należy […]

Kiedy Polska stanie się światowym liderem B+R?

Terminy „innowacje” i „badania i rozwój” odmieniane są ostatnio przez wszystkie możliwe przypadki. Czy okażą się panaceum na wzrost naszej gospodarki? Czy zdołamy pobudzić działalność firm w Polsce w tym obszarze na tyle, aby innowacje kreowały naszą gospodarczą przewagę konkurencyjną? Badania i rozwój (B+R) to niezwykle istotny aspekt funkcjonowania: po pierwsze  wielu przedsiębiorstw z punktu […]

LIFE – dotacje nie tylko na działania związane z Naturą 2000

Ważnym obszarem, który ma wysoki potencjał wśród polskich firm chcących stymulować swój rozwój w oparciu o dotacje bezpośrednio z Brukseli są programy stymulujące działania pro środowiskowe. Oprócz programu Horizon 2020 bardzo ważnym programem oferującym wsparcie w tym zakresie jest LIFE (następca dotąd działającego Life+). Jest to program mający na celu między innymi pomoc przedsiębiorstwom w ograniczeniu ich […]

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli?

Dlaczego warto zainteresować się dotacjami z Brukseli? Dotacje z Brukseli są z pewnością zdecydowanym powiększeniem dostępności środków dotacyjnych dostępnych dla firm w Polsce. Poszerzenie to dostrzec można i ze względu na tematykę podejmowaną przez instytucje wdrażające jak i charakterystykę beneficjenta ale i często wysokość wsparcia (procentowo i kwotowo). Z biznesowej perspektywy nie do przecenienia jest fakt, […]

Jakie mogą być źródła dotacji?

Komisja Europejska do realizacji swoich celów stosuje liczne zachęty. Widoczne są one dla nas przede wszystkim poprzez tzw. dotacje udzielane z funduszy unijnych. Dotacje planowane są w dominującej większości w ramach budżetu unijnego, a więc teraz przygotowywane są oczywiście nowe rozdania 2014-20. Dotacje dzielą się na dwa koszyki. Pierwszy z nich oparty jest o programy […]